اتاق های هتل

Showing 1-5 of 5 results

آپارتمان یکخوابه یاقوت

1 bedroom
1 bath

آپارتمان یکخوابه یاقوت   این آپارتمان دارای یک اتاق خواب و آشپزخانه...

از: 750,000.0 $ شب

آپارتمان یکخوابه زمرد

1 bedroom
1 bath

آپارتمان یکخوابه زمرد این آپارتمان دارای یک اتاق خواب و آشپزخانه و...

از: 650,000.0 $ شب

آپارتمان یکخوابه نگین

1 bedroom
1 bath

آپارتمان یکخوابه نگین   این آپارتمان دارای یک اتاق خواب و آشپزخانه...

از: 550,000.0 $ شب

آپارتمان یکخوابه الماس

1 bedroom
1 bath

آپارتمان یکخوابه الماس   این آپارتمان دارای یک اتاق خواب و آشپزخانه...

از: 650,000.0 $ شب

آپارتمان یکخوابه الماس خاتون

1 bedroom
1 bath

آپارتمان یکخوابه الماس خاتون   این آپارتمان دارای یک اتاق خواب و...

از: 650,000.0 $ شب